บ้านแม่รีสอร์ท
ห้องพัก  เกาะช้าง
ไดร์หมึก
ชมหิ่งห้อย
ดำน้ำดูปะการัง
พายแคนนู
เล่นน้ำตก

Tel. 081-0736642
083-7370585
Line : pearl969
อัลบั้ม.. แขกผู้มาเยือน

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

การจองห้องพัก และ ชำระเงิน

บ้านแม่รีสอร์ท ที่พักติดทะเล ณ เกาะช้าง


1. โทร. 081-0736642, 083-7370585

Line ID : pearl969

หรือ

แจ้งชื่อ - สกุล, เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก
    มาที่  banmae.resort@yahoo.com

2. ชำระเงินมัดจำ 50% ของราคาทั้งหมด
(ยกเว้น.. เทศกาลสงกรานต์ - เทศกาลปีใหม่ ชำระเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมด)

หรือตามข้อตกลง โดยโอนเงินผ่านบัญชี

3. ส่วนที่เหลือทั้งหมด ชำระที่รีสอร์ทก่อนเข้าพักการจองห้องพัก หรือใดๆ ก็ตามของ บ้านแม่ รีสอร์ท

จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ชำระเงินมัดจำ ตามเงื่อนไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การไม่ชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย
บ้านแม่ รีสอร์ท ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และริบเงินมัดจำการชำระเงิน โอนผ่านบัญชี

หลังจากการโอนเงินผ่านบัญชีแล้ว
กรุณา อีเมล์ หรือ แนบไฟล์ สำเนาใบฝากเงิน  พร้อมระบุชื่อ  วันเดินทาง
จำนวนผู้เดินทาง  อีเมล์ และหมายเลขโทรศัพท์

Email : banmae.resort@yahoo.com

หรือจะแนบไฟล์ ส่งมาที่... Line ID : pearl969

หลังจากได้รับสำเนาใบฝากเงินจากท่านแล้ว ทางรีสอร์ท จะส่งใบจองยืนยันการจองบ้านพัก หรือ แพ็คเก็จไปที่อีเมล์ของท่าน.. และท่านต้องนำใบจองฯ ที่ได้รับจากรีสอร์ท มาเช็คอิน เข้าพักด้วยค่ะ